HeyDay ondersteunt (over) enthousiaste ondernemers bij het vinden van focus in de inhoud en vorm van hun zakelijke identiteit.

Inhoud

De inhoud van jouw eigen unieke verhaal is de basis van alles. Hoe lastig dit is, wordt vaak onderschat. Daarom heeft HeyDay de sessies Fundament en Focus ontwikkeld waarin je werkt aan de heldere formulering van jouw expertise, visie en doel.

 

Het vinden van een focus in jouw visie geeft energie, inspiratie en houvast om duidelijke stappen en keuzes te kunnen maken. Dit fundament vormt de basis van jouw bedrijf en zakelijke identiteit én biedt je stabiliteit om belangrijke stappen in je bedrijf te maken.

Vorm

De vorm van jouw identiteit zorgt ervoor dat je gezien wordt. De stijl van jouw zakelijke identiteit is in grote mate afhankelijk van jouw verhaal, persoonlijkheid en de verbinding met de personen die je wilt bereiken.

 

Met de sessie Verbinding betrekt HeyDay je bij het brainstorm gedeelte van het ontwerp proces. Jij bent immers de persoon waarom het gaat! Door vooraf een goed beeld te krijgen van jouw persoonlijkheid, visie, smaak en stijl kan er vervolgens een zorgvuldige keuze worden gemaakt van kleur, typografie en beeldgebruik. Dit is noodzakelijk bij de visuele vertaling van de inhoud. Door de gedegen fundering die we vooraf leggen kan ik heel intuïtief beginnen aan de laatste fase: Ontwerp.

HeyDay Sessies

Inhoud

Flow

HeyDay ondersteunt je in jouw kracht bij het uitkristalliseren van jouw visie om de stap te kunnen gaan zetten naar het realiseren van jouw droom....
Inhoud

Fundament

In de sessie Fundament kijken we inhoudelijk naar jouw inhoud. Dit doen we door helderheid te creëren in jouw visie, expertise, focus en doel....
Inhoud
Vorm

Verbinding

In de sessie Verbinding weven we de inhoud en jouw visuele identiteit in elkaar. Een analyse van het verhaal zal richting geven aan de vorm van de...
Vorm

Ontwerp

Uiteindelijk wordt er een vorm gegeven aan jouw identiteit. Welke media gebruik je om je verhaal te communiceren en hoe ziet deze eruit? Aan de hand van...

Jij bent de expert en de storyteller,
HeyDay ondersteunt je in het ontrafelen van jouw kern!

Website

FANT

HeyDay heeft op basis van een bestaande identiteit een website voor FANT ontworpen...
Identity

GEZ!N

HeyDay heeft voor Gezinshuis GeZ!n een identiteit ontwerpen die zelfstandig is maar ook aansluit bij de identiteit van Om Mij. ...
Identity

SBO

HeyDay heeft de bestaande identiteit van Studiebegeleiding Oosterbeek herontworpen....
Identity

OM MIJ

HeyDay heeft Om Mij begeleid in het totale proces in zowel inhoud als vorm. HeyDay ontwierp de identiteit, website en diverse aanvullende uitingen...